تبلیغات
ارمغان شعروترانه - مطالب ابر امام دهم شیعیان


قصـد زیارت کــرده ام،دعــوت نمی کنی

بـرگــــردنـم  قـلّٰاده ی عشقـت  نمی زنـی

عاشق بـرای زندگی یک عشق کـــم دارد

هرکس تورا دارد دراین عالم چه کم دارد

جزمرهـــم عشقـت به زخـــم دل دوا نبود

حسـرت برَدهرکس به عشقت مُبتلا نبــود

دل با هـــزارٱمّیــــدواری سویتـان شتافت

جزدیدن روی تـوایـن دل مــحرمی نیافت

ازحال و روز نـوکــــرت آقــــا تــوآگهـی

آخــــرچـه کـردم کـه جوابـم را نمی دهی

عمــــری به ٱمّیــــدی درِکویـت نشسته ام

دررا بـه رویـم بازکـن بی تاب وخسته ام

آقــا بزرگی کـن مـــراهـــم نوکـرت بـدان

یک بـارهـــم مـا راغلام درگهَــت بخـوان

این روگرفتن ها قسـم مجــــنون ترم کرده

این دوری وحسرت مرا دلخون ترم کرده

شرمنـــــده ام ازراه ورســم عاشقی خــود

آزرده ام ازایــن هــمــــــه نالایقـی خـــود

لطـفــی نمــا بـرعاشقــــان پُرگنــاه خــود

رحمی نمـــا برنـوکـــرا ن روسیاه خــود

یعنی رسد روزی مرا نوکرصـــــدا زنی

مـا را فــــــدای زائــران  سـامــــرا کنـی

یعنی شـود گویی به عالم این غلام ماست

ایـن نـوکــــــرمـا وغـلام با مـرام ماسـت

95

 


برچسب ها: امام دهم شیعیان ،

قصـد زیارت کــرده ام،دعــوت نمی کنی

بـرگــــردنـم  قـلّٰاده ی عشقـت  نمی زنـی

عاشق بـرای زندگی یک عشق کـــم دارد

هرکس تورا دارد دراین عالم چه کم دارد

جزمرهـــم عشقـت به زخـــم دل دوا نبود

حسـرت برَدهرکس به عشقت مُبتلا نبــود

دل با هـــزارٱمّیــــدواری سویتـان شتافت

جزدیدن روی تـوایـن دل مــحرمی نیافت

ازحال و روز نـوکــــرت آقــــا تــوآگهـی

آخــــرچـه کـردم کـه جوابـم را نمی دهی

عمــــری به ٱمّیــــدی درِکویـت نشسته ام

دررا بـه رویـم بازکـن بی تاب وخسته ام

آقــا بزرگی کـن مـــراهـــم نوکـرت بـدان

یک بـارهـــم مـا راغلام درگهَــت بخـوان

این روگرفتن ها قسـم مجــــنون ترم کرده

این دوری وحسرت مرا دلخون ترم کرده

شرمنـــــده ام ازراه ورســم عاشقی خــود

آزرده ام ازایــن هــمــــــه نالایقـی خـــود

لطـفــی نمــا بـرعاشقــــان پُرگنــاه خــود

رحمی نمـــا برنـوکـــرا ن روسیاه خــود

یعنی رسد روزی مرا نوکرصـــــدا زنی

مـا را فــــــدای زائــران  سـامــــرا کنـی

یعنی شـود گویی به عالم این غلام ماست

ایـن نـوکــــــرمـا وغـلام با مـرام ماسـت

95

 


برچسب ها: امام دهم شیعیان ،

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل