شنبه 3 مهر 1395

عشق های آبکی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،



با عشق های آبکی شان باج گیــرنـد

خودشیفته دردام خود خواهی اسیرند

ازعشـق های آبکی حالـم  گـرفـتــــه

سوسول هایی که هنـوزمحتاج شیرند


چهارشنبه 31 شهریور 1395

رفیق خوب

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


با هیـــچ  دردی  درد  دوری هـا بـرابـرنیست

غمگین ترازیک مُرغک بی بال وبی پَرنیست

سـر را بـه  بالا کُــن بـه ٱوج آسمـــان بِنگــــر

آری رفیــق  خـوب  کمتـــــر از بـرادر نیست


دوشنبه 29 شهریور 1395

تکیه گاهم باش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


تکیه گاهم باش تا وقتی زمین ٱفتادم .دوباره ایستادن را فراموش نکنم

............................................................................

داشته هایت را به من بده تا نداشته هایت را تقدیمت کنم

...........................................................

اگرداشته های رفیقت آرزویت باشد به اونزدیک خواهی شد

 اگرحسرت نداشته هایش را بخوری ازاودورخواهی شد 


دوشنبه 29 شهریور 1395

تنها

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


اگــررفتم به  کُنج خلوت خویش

چنـان قـوی سفیــد ودل شکسته

نیـایـد ا زگلــــویـم  سـاز و آواز

چنـان تـاری که سرتا پا شکسته

...................................

بـه دریـای  وجـودت  برنگـردم

چنان موجی که برساحل رسیده

نخواهــم بازگشـت از راه رفتــه

چنان تیــــری که از زِهْ پرکشیده




دوشنبه 29 شهریور 1395

مال دنیا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


بنی آدم اعضــای یک پیکرند

سَرِمال دنیـا به هــــم می پرند

  به قـدری که دارند پول ودلار

 سـرافــــراز و آقـا وآدم تـرنـد

...............................

اگرخود را به مُردن بزنیم دفنِمان می کنند


دوشنبه 29 شهریور 1395

آخرت

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،



این رابدان ای آن که روزی رهسپاری

ما بیـن یک آغــازوپایان زندگـانی ست

شمعی اِنیسـت می شــــود هنگام بِدرود

این رسـم دیرین تا قیامت جاودانی ست


دوشنبه 29 شهریور 1395

تنها خدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


آن کس گِره درکارماانداخت،خودمشکل گشاست

آن کس که بگشاید گِــــره ازکارما تنهـــا خداست

............................................................

هرلحظه ی عُمــــرت را چون روز حساب آید

پرسندو به پرس ازخود چون روزجواب آید

............................................................................

هیبت مرگ ازپـس و منـزلگَهِ آخـــر بـه پیش

پس سبکباران رسند برساحل مقصودخویش


دوشنبه 29 شهریور 1395

اسرارنهان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


درپهنه ی گیتی بُود اسرارفراوان

بسیاربُـود حرف نگفتـه که ندانیم

گرعُمرزمین عُمرمن و ما وتو گردد

بسیاربُودسِرکه همه غافل ازآنیم


دوشنبه 29 شهریور 1395

دنیا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


آنجاکه جهان به دست نامــردان است

مردان سرشان چــ,ـرا به زیر ٱفتاده

بایـد  کـه  توکُّلی  به  حیــــدر بکنیـم

بایـد کـه بـه جـان ودل شــویـم آمــاده


..........................................


گــــرسـوزن تفـرقـه بـه دشمـن بدهیم 

لـب های من وتـورا به هـم می دوزد

تاریکـی جمـــــع ما نگــــردد روشـن

هـرکـس اگــــرآتشـی جــــدا افـروزد


برچسب ها: تفرقه ،

تعداد کل صفحات: 5 ... 2 3 4 5

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic