چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

تحمل کن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

اگر رنگ سبز را دوست داری

رنگ زردرا تحمُّل کن

با بردباری از سرمای زمستان عبورکن

شقایق میزبان تو خواهدشد


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

ختم ماجرا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

یـا صـادقـانـه بـرسـر پیمــــان وفـــا کـن

یا عهـد خود را بشکـن وما را رهـا کـن

یاباخودت روراست باش،آری به من گو

یـا بـا نـه جـانـانـه ختـــــم ماجـــرا کـن


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

 

عشق,صبرنیست تحمّل است

عشق درد ودرمان نیست,عشق تحمُّل درد ونیــروی درمان است

بدون عشق بلبل نمی خواند وپروانه نمی سوزد وشمعی نمی گرید


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

زندگی دوباره

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

بگذارتاتشنه بمانم

تاوقتی که دوباره چون چشمه ای جاری شدم

زندگی دوباره ام رامدیون توباشم


یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

شهید

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

 

شهید،خورشیدبی پایان عشق است

وشعـری ناب دردیوان عشق است

طلــوع جاودانش بی غروب است

چـراغ روشـن گُـردان عشق است


سه شنبه 13 مهر 1395

برزخ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


رفیقانی که جاماندید،قسم روزحسابی هست

قیامت مثل دنیا نیست حسابی وکتابی هست

قیامت عادلی هست وسؤالی وجوابی هست

اگرباورکنی یا نه، گنه کاران عذابی هست


برچسب ها: عذابی هست ،

دوشنبه 12 مهر 1395

هیبت مرگ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


هیبت مرگ ازپس ومنزلگـه آخـــربه پیش

پس سبکباران رسندبرساحل مقصودخویش

.....................................

هرلحظه ی عُمرت راچون روزحساب آید

پرسندوبپـرس ازخود چون روزجواب آید


برچسب ها: حساب آخرت ،

دوشنبه 12 مهر 1395

بی سرپناه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


ایـن جا کسی آرام بـرساحــل نشسته است

درموج دریادیگری با مرگ روبه روست

بی اعتناهمسایه ای درخواب راحـت است

بی سرپناهی را هزاران خـاردرگلـــوست


پنجشنبه 8 مهر 1395

زودرفتی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،درمنزل غربت چه زودمأواگرفته ای

تو تا ابد لبخنـــد را از ما گرفتــه ای

هرگـز...........فراموشت نمی کنیم

تو تا همیشـه در دل ما جا گرفته ای


پنجشنبه 8 مهر 1395

نصیحت بی فایده

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


همه عشقی که آن قُمری به سرداشت

به صـــد نازی که گُل را زیر پَر داشـت

همــــــه رنگ و ریـا بــود و چــه  حـاصـــل

نصیحت کردن گل چـون خبـــر داشت


پنجشنبه 8 مهر 1395

شهبازوماهی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


سرمنزل م اهست فقـط آبی دریا

ماهی چوشودعاشق شهبازبمیــرد

شهبازبه دریاچوروَد،جان بسپارد

راه نفس مـرغ به دریاچه،بگیـــرد


برچسب ها: آبی دریا ،

یکشنبه 4 مهر 1395

توبه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


اگرکه توبه کرده ای وتوبه را شکسته ای

اگــر در ٱمید را به روی خویش بسته ای

بیا دوباره توبه کن خداغفور وکبریاست

خدا به انتظار توست بیا چرا نشسته ای

95


برچسب ها: پشیمانی ،

شنبه 3 مهر 1395

گل عاشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


از عطش اگه بمیــــره عاشق کسی نمی شـه

گل با وفای عاشق دل به باغبون می بنــده

گل سرخ بی خیالم خیره تو چشـام همیشـه

واسه بلبل غریبه عشوه می کنه ،می خنده


شنبه 3 مهر 1395

ابربارانی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

هرگُلی که باابربارانی قهرکندخشکیده خواهدشد.چشمه هاهمیشگی نیستند.وقتی ابربارانی عاشقانه وبی منَّت سیرابمان می کند.چرادل به چشمه ای زودگذرمی بندیم.کسی که  عطش تشنگی اش رابه آب باران خاموش می کند.محتاج رودخانه ی فصلی  نخواهدشد. 

95/7/3


شنبه 3 مهر 1395

جادّه ی ناهموار

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،دوستی آسان نمی آیدبه دست هشیارباش

انتظـــار جادّ های سخت و ناهمـــــــــوار باش

در مسیــــــر انتخــــاب دوستی اندیشـــه کُن

فکربدعهدی هم ازخویش وهم ازاَغیارباش


برچسب ها: راه سخت ،

تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic