پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397

شبی بـا گــریـه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

توزیبـا مثل گل هستی ومن چـون مـرغ بستانم

تـوبارانی که می بارانی ومن آن دشت عطشانم

چومی آیی به سمت من، دلم درسینه می رقصد

چــرا ازدسـت عشق مـن گـریـزانـی نمی دانـم

اگـــرچـه می روی ازپیـش مـن بی اعتنــا امّـا

بـدان با هرطپش شعــرتورا باعشق می خوانم

اگــرامـروزبـا لبخنــد ســردی می کنی تـرکـم

شبی بـا گــریـه  می آیی ومی گویی پشیمــانـم

اگــــرنـام مــرا خـط می زنی ازدفتــــــرقلبـت

مخــــواه ازمن فراموشت کنـم ای عشق نتوانم

نبـــودی عاشقم هـرگـــزولی من دوستـت دارم

اگــــرتـرکــــم کنی درانتظـارت بـازمی مـانـم

89


برچسب ها: نبـــودی عاشقم -سکوت خواهش-التماسم را ببین-می خواهمت ،

شنبه 30 دی 1396

بعدازاو

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،


بعد ازاو

درسرزمین بی فروغ من

روزهایش

ازبلورهای اشک بارانی

وشب هایش

ازآه آتشین سینه

چراغانی بود

بعد ازمرگ ثانیه ها آمد

کلامش بویی ازعشق داشت

با او زندگی درریشه ام تکرارشد

به یاد روزهایی ٱفتادم که

پل احساس بین دل ها، یک طرفه بود

و امروزنگاه عشق آمیزشرم آلودش

واژه ی دوستت دارم را

درتلاقی نگاهمان ازلبانم دزدید

وقتی شانه اش را از زیردستانم رُبود

با فریادی دردل

و سکوتی برلب

دوباره رفتنش را به انتظارنشستم

فاصله ها سرآغاز مرگ عشق اند.

91برچسب ها: فاصله ها-دوری-عشق-بیا ،

چهارشنبه 6 دی 1396

من وعشقی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،من ودنیایی ازحسرت،شبیه شمع خاموشم

من وعشقی که بعدازمُردنم کرده فراموشم

من وآن آخرین جامه که بالاجبارمی پوشم

مـن و بی جانی وبارگنـاهانی که  بـردوشم


برچسب ها: شمع خاموشم-عشق-بالاجبار ،

یکشنبه 19 آذر 1396

با منی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،


تـو آسمــــون شـب زده طلـــــوع مـاه روشنی

به تـورسیــــدم ودلــم به ایـن خوشِ که با منی

خــــدا روشکـــرعشق تونصیب قلب من شـده

چه خوب میشه که قلب موبه هربهونه نشکنی


برچسب ها: چه خوب-دل رو نشکن-جدایی ،

شنبه 11 آذر 1396

مُهیّای سفر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،بیا این لحظه های تلخ بی تکرار

به یا دلحظه های شاد باهم بودن دیروز

به یک لبخند

شروع آخرین دیدارمان را جاودان سازیم

اگرچه درفراق هم

سرشک ازدیده می باریم

مرا ازبس که گِریاندی

دلم ازاشتیاق با توخندیدن تُهی گشته

بیا وبی خیال هم،جداگانه

مُهیّای سفرگردیم

همان گونه که خود می خواستی

بی من

خداحافظ

وفرداها بدون من کناردیگران پروازخواهی کرد

ومن هم مثل تودرآسمان دیگری با عشق

ولی ازاین جدایی سخت دلگیرم

وبا یاد تمام لحظه هایِ شاد دیروزی

بدون تونمی خندم

اگرچه تلخ ، باید گفت

خداحافظبرچسب ها: خداحافظ-سخت دلگیرم-آخرین دیدار ،

جمعه 10 آذر 1396

افسوس!افسوس

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

به او که ازتبارِ زیبایی بود

احساسم رادرحِریری ازدرود،ارزانی داشتم

سفره ی محبّت گسترده شد

به این ٱمیدکه

درنزدیک ترین آینده

پیکان زهرآلودِ نفرت را ازسینه اش بیرون آورد

و من نیزبه رسم رفاقت،برچهره اش

پرده ی شادمانی و فروغِ لبخند بنشانم

و سردی ایّام گوشه نشینی را

به یادگار، بسپارم

افسوس!افسوس

با آخرین حدِّ شتاب ، ترکم کرد

مُردابِ اندوه ، وجودم رامی مکید

معمّای عشقم لایَنحل باقی ماند

89

 


برچسب ها: معمای عشق-مُرداب اندوه-از تبارزیبایی ،

سه شنبه 18 مهر 1396

شعور شعرمن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

نگاه عاشقانه ی دلَت

ازوجودعشق می دهد خبر

قسم به واژه ی صداقت و وفا

بیا تبسُّمی دوباره من

ترحّمی به قلب پاره پاره کن

توآن سرود خفته تودلی

و مایه ی شعور شعرمن

که می سرایمَش به نام عشق

و بیت بیت هرغزل

به یک نگاه عاشقانه هدیه می کنم

نظاره ای به چشم پرستاره کن

مرا بگیرو با خودت ببر

ببربه هرکجا که می روی

مرا رها نکن برای لحظه ای

که بی تو لحظه ای نفس نمی کشم

مگربرای مرگ

92


برچسب ها: سرود خفته-بنام عشق-با خودت ببر ،

یکشنبه 16 مهر 1396

یه غریبـــه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،


دیگه با من یه غریبـــه شــده بـود

آخـرش تو سینه خنـجرزد ورفت

یه نفردیگه دیدم صـداش می کرد

بی خبــرازدل مـن  پَـر زد ورفت


برچسب ها: خنـجر ،

آیا می توانی

درحالی به تماشای پرنده ای خیره شوی

درقفس

      اسیر 

وبه بینی چشمان بی فروغش را

وبشنوی آه بغض آلودش را

وبراسارتش اشک حسرت جاری نسازی

اگرنه

چرا درقفس

چشمان خیس وفریاد بغض گرفته اش را

بی تفاوت نظاره می کنی

درحالی که فریاد عشقم را

درلرزش کلام دوستت دارم می شنوی

این سکوت را معنا کن

عشق گران ترین هدیه ی تاریخ است

انتظار،کُشنده ترین زهرقلب عاشقان

بیا وعاشقت را بیش ازاین

شکیبا و صبور مِخواه

90


برچسب ها: آه بغض آلودش ، اشک حسرت-عشاق ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

زمـان تلـــخ دوری

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

با آن که می دانم

درمِه اگرمهتاب درشب، مَحومی گردد

هنگامه ی فردا

بردامنم خورشید گرما گرم بنشیند

امّٰا دراین رؤیا

تا یاد آن پایان زهرآلود می ٱفتم

بی اختیارازچشم خیسم اشک می ریزد

برلب سکوتی سرد می ماند

ازسینه آهی آتشین با درد می خیزد

درحنجره بُغضی گلوگیرعُقده می گردد

گویی که دل درقبرگاه سینه لِه گردد

بسیاردلگیرم

آخرنمی دانی

درکهکشان عشق ما یک سال، آنی بود

90


برچسب ها: آهی آتشین ،

شنبه 14 مرداد 1396

بعد از او

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،


بعد ازاو

درسرزمین بی فروغ من

روزهایش

ازبلورهای اشک بارانی

وشب هایش

ازآه آتشین سینه

چراغانی بود

بعد ازمرگ ثانیه ها آمد

کلامش بویی ازعشق داشت

با او زندگی درریشه ام تکرارشد

به یاد روزهایی ٱفتادم که

پل احساس بین دل ها، یک طرفه بود

و امروزنگاه عشق آمیزشرم آلودش

واژه ی دوستت دارم را

درتلاقی نگاهمان ازلبانم دزدید

وقتی شانه اش را از زیردستانم رُبود

با فریادی دردل

و سکوتی برلب

دوباره رفتنش را به انتظارنشستم

فاصله ها سرآغاز مرگ عشق اند.

91برچسب ها: بعد ازاو ، آه آتشین سینه ، فاصله ها سرآغاز مرگ عشق اند. ،

پنجشنبه 12 مرداد 1396

پروانه می میرد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

آن جا که یک پروانه می میرد

درحسرت پرواز او اندوه می بارم

وقتی که برفریادِ دادی، گوش ها را تاربِگرفته

خم قامتی لبریز از غفلت

درگوشه ای خلوت

پنهان زَچشم روشن وجدان

در دست مردی خنجری بُرّان

خون از گلویی، گرم می ریزد

خارای قلبم ، موم می گردد

ازعمق قلبم ، آتش آتش درد می بارد

سیلاب حسرت می رود ازدیدگانم ، شور

بس دانه ی خودروی  صد، ایکاش

در شوره زارِسینه ام دزدانه می رویند

ایکاش امروز هم

دیوارِهرکاشانه جنس خار وخس می بود

امّا میان قلب ها، ازباغ زیتون

فرسنگ ها تا شهرنخلستان نمی بود

دیوارسخت خودپرستی های نفسانی

برجویبار عشقمان سدّی نمی گردید

85


برچسب ها: آتش آتش درد ، جویبار عشقمان ،

پنجشنبه 12 مرداد 1396

دیگر نخندیدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

پرسیده ام ازخویش هروقتی که می دیدم

کوه نهنگانی که برساحل بیاسودند

آرام ترازماسّه های ساحل نمناک

آیا سکونی جاودان باشد سرانجامم

آیا سکون برساحل مرگ است انجامم

وقتی نظربربرگ زردی خشک می کردم

دیگربه هنگام خروس خوانان نخواهم خُفت

گفتارزشتی را نخواهم گفت

کردارزشتی را نخواهم کرد

چیزی درون سینه ام این گونه می گوید

خواهد رسید روزی که من هم پِلک بربندم

دیگرپس ازآن گفتگو درخویش

هرگزنخندیدم

89


برچسب ها: سکونی جاودان ،

پنجشنبه 12 مرداد 1396

فاصله ها سرآغاز مرگ عشق اند.

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

بعد ازاو

درسرزمین بی فروغ من

روزهایش

ازبلورهای اشک ، بارانی

وشب هایش

ازآه آتشین سینه

چراغانی بود

بعد ازمرگ ثانیه ها ،  آمد

کلامش، بویی ازعشق داشت

با او، زندگی درریشه ام تکرارشد

به یاد روزهایی ٱفتادم که

پل احساس بین دل هامان  ،یک طرفه بود

و امروزنگاه عشق آمیزشرم آلودش

واژه ی دوستت دارم را

درتلاقی نگاهمان ازلبانم دزدید

وقتی شانه اش را از زیردستانم رُبود

با فریادی دردل

و سکوتی برلب

دوباره رفتنش را ، به انتظار نشستم

فاصله ها ، سرآغاز مرگ عشق اند.

91


برچسب ها: سرزمین بی فروغ من ، فاصله ها ، سرآغاز مرگ عشق اند. ،

پنجشنبه 12 مرداد 1396

پل احساس

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

چشم بُگشا وببین

دردل وسعت یک دشت سیاه

نورشب تاب شود فانوس راه

آن طرف تربنگر

ٱوج آن وسعت آرامِ بلند

می روند ازپیِ هم

دسته ی مرغانی هم دسته

گوش کن زیبا هست

نغمه ی قاصدک و بانگِ نسیم

و ببین آهسته

می روند ازپل احساس ،چه نَجوا، آرام

و ببین رقص کنان تا ساحل

درهمین نزدیکی

موج ها صخره درآغوش محبّت دارند

چقَدرزیبا هست

دیدن دست نوازشگرماه

که نوازد رُخ محبوبه به نور

کاش ما هم پُل احساس بنا می کردیم

مثل آن ها با عشق

91


برچسب ها: وسعت آرامِ بلند ،

تعداد کل صفحات: 3 1 2 3

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic