چهارشنبه 31 خرداد 1396

مرگ دل

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،


ای نازنین یادی کن ازدلــداده ی خـود

جـزیـاد تـودرقلـب من یاد کسـی نیست

تا لحظه های مرگ دل چیــزی نمـانده

معنای بی توزندگی کردن بگو چیست


برچسب ها: زندگی بی تو ،


عمـــــود پرچـم زینب ، ستـــون جان فرزنـدم
و با خـون حسیـن آمیخت ، خون سرخ دلبنـدم
فراق مادر و فرزند هزاران مثنـوی درد است
درون از اشک دریایم اگـــر با درد می خنـدم
چه خوشبختم منِ مادر، تجارت با خــدا کـردم
شــــد اسماعیـل من صـــد پاره تقـدیم خداوندم
خـــدا را شُکـر فرزندم شهیـد کوی زینب شـد
هزاران آفـریـن  بر غیـرت کــــــوه  دماونـدم
به پاس حُرمت زینـب، همه جان بر کف آماده
منـــــم  در پاســــــداری از حَـرم با توهمانندم
فـــدای حرمت کوثر . نثــــار دختـــر حیــــدر
تمـــام جرعه جان و قطــره خـون وبند ازبندم
به خون پاک فرزند شهیــدم می خورم سوگنـد
به شـوق انتقـامـش چادرم را بر کمــــــر بنـدم
همه چشــم انتظار یوسف زهـــرا کفـن پوشیـم
چه زیبا نقـش بسته نام مهــــدی روی سربنـدم


برچسب ها: مادران شهدا. ، مادران مدافعان حرم ، حججی ،

دوشنبه 29 خرداد 1396

سیلی ملت ایران

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

ایـران همگـی یک تـَنِ واحـد شده است
هشدار! سپاه به سیـــم آخــــر زده است
یک چنــــد صبــــاح سرفـرازی کردیـد
یا با دُمِ  شیـــــر اگــــر که بازی کردید
بیـــــدار بمانیـــد ، جواب نزدیک است
هشیــــار بخوابیـد که شب تاریک است
از شعله ی  ذوالفقـــار، شب روز شود
بر خرمـن داعـش، آتـش افـروز شـــود
پاســـخ به  تـرقّــه بازها ، آتــش ماست
شش موشک ذوالفقارِداعش کُشِ ماست
این سیــــلی  دسـت  ملّـت  ایـران است
این سیلی به صورت ملِک سلمان است

(نوش جان داعش وداعش پروران)


برچسب ها: ذوالفقار انتقام ، انتقام خشم.. خشم نرم سپاه ،

دوشنبه 29 خرداد 1396

بی تاب

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

وقتی چشمه ای با دورترین فاصله ،کویری را لاله زاران می کند

چراقلب های دورازهم بی تابند

..... ..............................

بیچاره ترازمن به رَهِ عشق کسی نیست

جـزمُردنِ ازعشق تـوما راهـوسی نیست

هـرچنــد که یک جان نبُـود لایق عشـقت

بایـد که ببخشـیـــد کـه بیشـم نفسـی نیست


دوشنبه 29 خرداد 1396

من کیستم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی..دلنوشته .عاشقانه ،

من اشکی دردآلوده ام که کویرتنهایی مرگ جای من است.من زنجیرگسیخته ای بی کسم که درگورستان زمان فراموش شده ام.مُرغکی اُمیدوارولب بی آشیانه.زندگی مراازیادبُرده است.درزیرلایه های قُطورفراموشی،مدفون شده ام.من گورستان عشق های نافرجامم. من قُلّه نشین کوه اندوهم.


برچسب ها: گورستان عسق ،

دل ما شیفتـه ی روی دل آرای علی ست

عالمی والـه وحـیــران سجایای علی ست

آدم ازذکـــرعلی زنـده شــد وجان بگرفت

هرفرشته به دلش عشق وتمنّای علی ست

بخـــــداونـد پـس ازحیـــدروپیغـمـبـــــراو

خانه ی عشق خدا لایق زهرای علی ست

فاطمـــه رفت وعلی رابه خـداونـد سپــرد

بعدازاوچاه ففط همدم شب های علی ست

دل پرشکــوه ی زهـــرا زغــم آزاد شـود

گل لبخند شکوفا چوبه لب های علی ست

کمــرصبـــرخمیــــد ازغــم بسـیــــارعلی

همـــدم صبــرفقط قلب شکیبای علی ست

 

92


شنبه 27 خرداد 1396

گنج دعا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

اگرتنهـای تنهـایم، خدایی با صفــا دارم

اسیــــــربنــد دنیایم، توکل برخــدا دارم

تهی دست وپریشانم،شکسته بال وپراما

کجاازفقرمی ترسم،که من گنج دعادارم

95


با اشتیاقی آتشیــن عشقت بـه یَغـمـــا بـرده ام

یاد تـورا با لحظــه ها تا صبـح فـردا برده ایم

درپیشگاه خواهشم هـرآرزویی سجـــده کـــرد

درخلوت شب های خـود نام تـورا تا بـرده ام

ازلحظـه ای که قلب من شــد آشیـان عشق تـو

کـاشـــانـه ی دلــدادگی ٱوج ثـریـــا بـــرده ام

درایستگاهی عاقبـت وقـت توقّـف می رســـد

شـادم که ازاین رهگذرعشق توسـودا برده ام

صدها فرشته خنده رومهمان روحم می شوند

مهـــرتورا درسینـه چون ازداردنیـــا برده ام

93


برچسب ها: سودای علی ع ،

 

رضا محبوب دل ها  با تو دلداری  نمی خواهم

همه  دار و ندارم  تا  تویی  یاری  نمی خواهم

به عشقت مبتلا گشتم،جنونم حاصل عشق است

خریدارم  تویی  دیگر  خریداری   نمی خواهم

اگرچه  بی کس و تنها دراین دنیای صـد رنگم

هـوادارم  تویی  دیگــر هـواداری  نمی خواهم

90


برچسب ها: امام هشتم شیعیان ، ثامن الحجج (ع) ، رضا محبوب دل ها ،


همــــدم طفــــل یتیـم و مـرد نابینـــا کجـــا رفت
مونـس غم های زینب، محـــرم زهـــرا کجـا رفت
دل پُر از انـدوه و دیده در شراب خون نشـسته
ناخـــــدای  آشنــــــا  با  ساحل دریا  کجــــا  رفت
خیره بر چشمان زینب،چشم گریان حسین است
از حسن پرسند آن دو، کو ،چه شد بابا کجا رفت
ای چاه غم، صاحب صدا، مولای ماکو
سجّــــاده ی خونیـن بگــــو، آقای ما کو
بُنیـــــان گـزارکشـــــورعـدل وعدالـت
سالار دیـن  و  برکـت  دنیـــــــای ما کو
آن که به لطف  مقدمش ، گُل کـرده عالم
خورشیــــــد و ماه آسمـــان آرای ما کو
فخــــــــر  تمــــــام  آفرینـش  تا  نهـایت
چشـــــــم و چراغ دیـده ی بینــای ما کو
دارالشّفــــا ، دارالنّعیـم ، باران  رحمت
کوآن که ی او مُرده  شد، دل های ما کو
کو آن صراط المستقیم، آن  مرکزعشق
آرامـش  جان  و  دل  شیـــــــدای  ما کو
آن که حضــــورش  تا  اَبـد  پایان ندارد
آن از اَزل پیـــــدا  و نا پیــــــدای ما کو
خَلقی که وقتی خالق او را خَلق می کرد
گفت آفرین برخویش همان زیبای ماکو
حبل المتین ، حقُّ الیقین ، آن اسم اعظـم
سِرِّ عظیــــــمِ بر لـب  عیســـــای ما کو
والعادیات،  و النازعات ، طه و یاسیـن
آن  آیـه های روشـن موســــــای ما کـو
کوآن که بود، بود ونبـود وهست هستی
محبـوب احمــــــد، ضامن فردای ما کو
رَه آشنــــــــای  شاهـــــراه معرفـت هـا
مشکل گشـا ، عالی، علی ، اعلای ماکو


برچسب ها: عدالت سُرخ ، شهادت=عدالت علی ، سجّــــاده ی خونیـن ،جام شکیبایی شکست ، راحت  ز غـم ها می روم
آســـــوده از زخــــم زبان از دار دنیـــــا می روم
سجّـــــاده ام خونیـن مریز ،اشک دمادم بر رُخـت
با یک قـــــدم ســوی خــــدا تا عرش بالا می روم
از دوریم غمگین چرا،از اشک خون رنگین چرا؟
سجّـاده می دانی که من خندان از این جا می روم
جانم حســـن، جانم حسیـن، ای جان جانان زینبین
یاد شما در سینــــه ام، پهلـــــوی زهــرا می روم
ای ذوالفقـــــار با وفـــا، قدِّ خمیــــــده راست کُـن
غمگین نشو این بار اگر من بی تو تنهـا می روم


برچسب ها: شهادت مولا .21 رمضان ،

سراپا هردم ازشـــادی پـرازرؤیای پــروازم

رهایی نغمــه ی جان وعدالت بانگ پـروازم

حرارت جان ودل پرشوروسرسرشارسوداها

بـه شـوق شهـــــرآزادی شبـیـــه بـازمی تازم

بـرای چشـــــــــم نابینا غبـــــارمرکبش جویم

بـرای عشق نایاـبش دلــــم را آشیــــان سـازم

چـوآن سیمـــرغ یزدانی شده محبوب قلب من

نـدارم هیــــچ فرجامی همیـشـــه درسرآغـازم

به سـوی ساحل عشقــش نخستیـن موج پویایم

بزرگی دیـدم ازذکـــرش به حبِّ اوسـرافرازم

علی را دوست می دارم،همــه مدیون اوهستم

دلــــم راجــزبه عشق اونمی بخشــم نمی بازم

 

93


برچسب ها: سیمرغ یزدانی.. ، علی را دوست می دارم ،

درآتـش ســـوزد ونالــد درِ کاشانه ی حـیـــــدر

زبـارغــــم خمـیـــــده شانه ی مردانه ی حیـدر

حســـن خیــــره به رخسارودل خونین مادربود

حسیـــن امّا نگاهش برطناب دست حیـــدربـود

میان کـوچــه آشوب است ودشمن آتش افروزد

دل زینب به حال مادرش درسیـنــه می ســوزد

اگــرچه فاطـمـــه رفت ورها ازرنــج دنیـا شـد

غریبانه ترازدیروزعلی تنهــــای تنهـــــای شـد

علی بیگانه با لبخـنـــدعلی اززندگی سیــراست

زداغ دوری زهراست اگرحیدرزمین گیـراست

علی ازخنــــده های قاتل زهرا دلش خون است

علی دلگیــرازدست زمان ورســم گردون است

برای دیـدن زهــــراعلی دلتنگ وبی تاب است

علی درانتظارسجــــده ی خونیـن محـراب است

تمــام عشق اوفزت وربّ الکعـبـــه گفتــن بــود

تمـام آرزویـش رفـتــن ودرخـاک خفـتـــن بــود

93


برچسب ها: درانتظار سجده ی خونین محراب ، محراب سرخ عدالت ،

پنجشنبه 25 خرداد 1396

بامن بمان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

هیچ سبزه ای برای همیشه سبزماندن  به سیراب شدن ابدی محتاج نیست

به این دلیل سبزه ها بیشتردرکناررودخانه ها می رویند.

............................................................

با من بمان .من می توانم بیشترزندگی کنم

وتومی توانی به آرزوهایت نزدیک ترشوی


تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات