شنبه 30 اردیبهشت 1396

رییس جمهور پیروز(حسن روحانی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :دوباره آمـــــدی بیــــــا و با وفــــــــا باش
به یادوعده هاکه داده ای به ماباش
به روی شــــــانه های ما، ســــوارِ پیروز
شکــــــوه عشق را ببین و با صفــا باش
تــو چنـــــد سال پیـــش رو بزرگ مـایی
برای هر گلـــــو  گرفته ای ،صـدا باش
رسیـــــــده بر بلنــــــــدی ریاست خلـق
به یاد نان سفــــــره های بی غذا باش
تو را خطاب می کنــــم به حکـم قرآن
به یـاد مـردم فـقیـــــــــــــــر بی نـوا باش
فقیــــــرها تو را به کهکشــان رساندند
بیـــا و بی خیــــــال قــُوم اغنیــــــا باش
برای زخــــم های کهنه ای که داریم
به خاطــرخـــــــدا بیـا دمی شفـــا باش
بزرگ ما، عزیز ما، رییس جمهـــــــــور
بترس از خدا ،همیشه با خـــــدا باش
نگــاه کن به سیــــــل پُر خروش ملّـت
پنــــــاه هر غریب و یار آشنـــــــــــا باش
مبـــــــــارک  تـو  بــاد  کـرسی ریاســـت
 به فکــر صــد هزار درد بی دوا باش 
تو ذوالفقـــــار مرتضـی بدست داری
بیـــــا و مُشت بر دهان اشقیـــــا باش
چـــرا علی هنوز ،زنده در زمان است
به غیــرت علی قسم که بی ریا باش
   برچسب ها: خطاب به حسن روحانی ،

شنبه 30 اردیبهشت 1396

آقا حسین بن علی (ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

سلطان ما دردوجهان آقا حسین است

عشق زمین وآسمــان آقا حسین است

هـم دلبــرِ دُردانـه ی اهـل زمین، هـم

دلدارهـرعـرش آشیان آقا حسین است

درکشـــوراهــل جنــون ای اهـل دنیـا

لیلا رُخ مجنـون دلان آقا حسین است

آن پاره پاره بی کفـن ٱفتـــاده بی ســر

لب تشنه بـرآب روان آقا حسین است

سـرمنــزل مـردانگی، آقــا ابوالفـضـل

مـرغ شرف را آشیان آقا حسین است

هرگزنشـد احسـاس درد بی کسی هـا

درمان درد بی کسـان آقا حسین است

حبّ حسین ،حبِّ نمــاز، حبِّ خداوند

عشق تمـام شیعیـان آقـــا حسین است

93


برچسب ها: یار بی کسان .فرزند پیغمبر اسلام .پسر فاطمه س ،

شنبه 30 اردیبهشت 1396

رنج قفس

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

 

روزگاری من عــــــقابی بودم

دیگه ازدست خودم خسته شدم

تیرعشقی به دلم جا خوش کرد

دل اســیرش شد و وابسته شدم

واسه ی دونه ی خالی مشکین

بی خــــبر درتله اش ٱفتـــــادم

بـال پــرواز مــرا زخــمی کرد

خـنده ها کرد به من صـــــیادم

روزها شب شد وشبها شد روز

قلب اوبی خـــبرازحـــال مـــنه

پرکشــــیدن دیگه ازیـادم رفـت

خــونی وزخــمی پر وبال مـنه

دل بـه اودادم ومـونـدم تو قـفــس

کــاش دلم عشق  ونیاموخـته بود

بی خـــبر رفت  و نـدیــدم او را

دل به یک عشق دگر باخـته بود

سخت بود دوری ودل کـندن از او

آخـــــــــر از دام  دل  آزاد شـــدم

عــشق شو من به خــــود پس دادم

بـــاز تــا اوج  شـــکوه بـــال زدم


برچسب ها: بی خبر از حال من . ،

جمعه 29 اردیبهشت 1396

ناکجا آباد عشق (13)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی و دل نوشته . اجتماعی. ،

هستند قطره های بارانی که ازخاک عبورکرده ودرچشمه ها فرود می آیند وازدِل سنگ های سخت گذشته به قلب زمین رفته دوباره می جوشد وزندگی بخش می شود.بعضی گل های زیبا هستند که لبت را خونین می کنند درحالی که ازبوی خوش آن ها سرمست ومدهوشی .شهد جانش را به زنبورداده بلبل وپروانه را درآغوش می کشد.وبه دورازچشم باغبان دلربایی می کند.واین است سرآغازخیانت گل به عشق بی آلایش باغبان عاشق.


برچسب ها: خیانت گُل ،

جمعه 29 اردیبهشت 1396

این بار

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

شـایـد ایـن بارحقیقـی باشـــه

گفتـــه ای از تهِ دل عاشقمی

خودم وازتو نمی گیرم چون

بازنمی خوام که دلت تنهاشه


جمعه 29 اردیبهشت 1396

زخم کاری

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

روزی میـان قلـب مـن عشقی جـوانـه زد

سرتا به پا لرزیدم ازخود بی خبـــرشــدم

هرجا که می رفتم جلـوی چشم هایم بــود

هرجا که اومی رفت با اوهمسفـــرشــــدم

اول بـرایــم  نازها می کــــرد با غـــرور

باعشوه دست رَد به روی سینه ام می زد

کم کم نگاهـش با دل من مهــــربان ترشد

مرهم به زخـــم کهنه ی دیرینه ام می زد

آسان نبـــود این دوستی مشکل بدست آمد

با خـون غیــرت با توـپیمــان وفـا بستـــم

ازدوری توروزوشب ها گریه می کــردم

امــروزاگــــرازعشق توخندان وسرمستـم

ایـن دوستی ٱوج حســادت های مردم شـد

آغازحســــرت های بسیــــاررقیبـــان بود

مردم به عشق مافقط افسوس می خوردند

چشم حسود ازخنده ی ما اشک باران بود

مردم بـرای مرگ عشـق من دعــا کـردند

رؤیایشــان  دوری  مـن از نازنینـــم بــود

آخـرجدا شد ازمن وچشمان خـود را بست

اواولیــن محبــــــوب وعشـق آخرینـم بـود

94  


برچسب ها: چشم حسود ،

الســلام شــاه شهیـــد تشنـه لب

الســلام ای فخـــردین شاه ادب

السـلام ای ازتوروشن ماه شب

الســـلام ای کشته ی جوروجفا

الســـلام ای سـربُـریــده ازقفــا

الســـلام سلطان دین خون خـدا

الســـلام ای نـورقلـب فاطمــــه

الســـلام اُخّ الشهـیـــــد القمــــه

الســـلام ای هستی هست همــه

الســلام عبّاس ای دورازوطـن

الســـلام عبّــــاس شاه بی کفـن

الســلام عبّاس ای صـدپاره تن

الســـلام ای یاس پرپرالـســلام

الســـلام عباس حــیدرالســـلام

الســلام سرداربی سرالســــلام

الســلام فرزند شمس الزّاریات

الســـلام ای مظهـــروالعادیات

الســـلام شـاه قتیــل العبـــرات

94


برچسب ها: کربلا.شهید تشنه لب ،

الســــلام ای زینـت دوش نبی

الســـلام ای نورچشمــان علی

الســــلام آقــا تـوجـان زینبــی

الســـلام پـورامیــرالمـؤمنـیـن

الســـلام ای رحمـت اللعالمین

السلام ای ازتوزنده روح دین

الســـلام بابای اصغرالســـلام

الســـلام سبـط پیمبــرالســـلام

الســـلام فرزند حیــدرالســلام

الســـلام نـوردوعیـن مرتضی

الســلام فرزند دخت مصطفی

الســـلام ای تکیــه گاه مجتبی

الســـلام دارالشفـــا دارالنعیــم

الســـلام راه صــراط المستقیم

السلام ای درصـراط حق مُقیم

الســـلام آقـا تـو برعالـم سری

السلام ای درشجاعت حیـدری

الســـلام ای غیـرت پیغمبــری

 94


برچسب ها: ابا عبدالله ،

جمعه 29 اردیبهشت 1396

قربانی عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

درعشق تو سرگشته در صحــرای حیرانی منم

دیوانه ی تنــهـا نشـین با چـشــم ـبارانی مـنـم

بی اعـتـنـــا بر حال مـن آن ساحـل زیـبـا تـویـی

مـوج نشـستـه در  دل دری ای طــوفـانی مـنـم

د رحسـرت دیـدار ت و خـون جگــر ها خـورده ام

یاری کـه آن را عاشــق دیـوانه می خوانی منـم

از آسمــان دل کنـدم و در دام تو گشـتـم اسیــر

آن  مـرغ بی بـال و پـر و تـنــهـا و زنـدانی مـنــم

هی نه شنـیدم از تو و هی بی وفـایی دیـده ام

آن عـاشـقی که ذرّه ای قدرش نمی دانی منـم

از آتـش ســوزان عشــق دل  ذرّه  ذرّه  آب شــد

قلبی که ازدست توسوخت درسینه پنهانی منم

از خواهـش چشمـان مـن بـاور نکــردی حرف دل

عشقی که پیش پای خود،کردی تو قربانی منـم


برچسب ها: بی وفایی .جدایی .نا سپاس ،

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

نازنینم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی و دل نوشته . اجتماعی. ،نازنینم چه بگویم.من تنها بودم وتوخنده هایت را با دیگران قسمت می کردی.من تنها بودم وتورا فقط

درعالم رؤیا ودرخیال خام همراه می دیدم.توهم همان جنسی. جنس همان هایی که درحرف بهترین اند

ودرعمل جفاکارودروغکو وبدترین اند.توبه فریاد قلبت بی اعتنایی.وبه حُکم احساس نابالغت ، و نیازهای

زودگذر، مرا مَرکب خوبی برای سواری می بینی .ومن فردای نزدیکی را به تماشا نشسته ام که بی اعتنا از

کنارم عبورمی کنی.توناآمده عشقت را با دیگران قسمت کردی یک لبخندگاه گاهت را باجی قرارداده ای

برای به بند کشیدن من.ولی این دوستی نیست. خدا نگهداربرچسب ها: خدا نگهدار ،

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

احساس شیرین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

احســاس شیرینی سـت همـراه تـوبـودن

دیوانی ازچشمــــان شهـــلایت سـرودن

رؤیـای بـا تـوبـودن اوج حســـــرت من

درراه عشق توچه زیباست جان سپردن


پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

انتخابات یعنی چه ؟

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی و دل نوشته . اجتماعی. ،

انتخابات فرصتی برای بیان نظرات و  خواسته هایی  است که مجالی برای تک گویی ندارند .انتخابات بیان آرزوهای یک ملت است .آرای یک ملت، قطره های بارانی است که دریایی خروشان را مواج می کند. هر برگه ی رأی، جویباری روان است که به سیلابی جوشان بدل می شود و برای تکیه زدن در ساحل آرامش و امنیت باید امروز با حضور خود ، فردایمان را بسازیم . مهم است ناخدایی کشتی میهن خود را به یک مدیر و مُدبّر بسپاریم .اما مهم تر از آن سوار شدن بر این کشتی در حال حرکت است .آراء ما، بلیط سوار شدن برآن کشتی است. من رأی می دهم تا ایرانی باقی بمانم .تا بگویم من نیز هستم .تا در فردای پیش روی خود شریک باشم . 


برچسب ها: ارزش رأی من .من هستم ،

دل شکسته زار ومحــزون می زنم برسینه وســر

تـا کـه دیـدم دیــده در خـون، دارد عبّـــاس دلاور

ناله دردل شکــــوه برلب می زنم ازسینـــه فـریاد

غرق درخون برزمیـن است پیکـرپُرزخم شمـشاد

آن طرف چـون لاله پرپر،قاسـم مَه پاره بـرخـاک

مادراصغـــر،پریشـان حنجـــردُردانه صــد چـاک

تیـــرزهرآگیـن نشستـه درگلــــوی نـرم اصغـــــر

تیـــغ  فولادین  شکسته، فـرق آن  شبـهِ  پیمبـــــر

با شقــاوت می بریدند حنجـــــرشیـــــرخــــــدا را

دیــدم هـرســـوتکّه تکّه،کشتــــه های کــــربـلا را

دسـت نـامـــردان عالــم نـالـه وشکـــوایـه کـــردم

همصــــدا با قلـب زهــــرا از تهِ دل گـــریه کردم

تا که آن ظلـــم وجنایـت،سر زد ازمـردان نامــرد

فاطمــــه لعنـت فرستــاد مصطفـیٰ  نفرینشان کرد


برچسب ها: یافاطمه(س) ،

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

خلوت خاموش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

کتاب عشق را خواندم چه اسرارش که فهمیدم

و مجنــون را پُر از شکـوایه و ا ندوه و غــم دیـدم

تمام عاشقان بر گردِ شمعی نوحه می خواندند

زِ لب ها شکــوه و از سینـه شان فریاد بشنیـدم

به صدها ناز شیرین رفت و شد فرهـاد مجنونش

و من بـا قلب آن عاشق که می نالیــد ،نالیـــدم

کتـابِ عشــق خونین برگ بـود از چشمِ خونابی

و من هم دردِ آن چشمی که خون باریـد،باریـدم

زِ سـوزِ ناله ام هر عاشقی شُد غـم فراموشش

کـه چون دیوانگـان می دیـد،جـای گریه خندیـدم

مگـو با من سخن از عشق،ای زیبای افسون گر

کـه من از دست عشــق این انزوای تـار،بُگزیـدم

 

سال 89


برچسب ها: کتاب عشق خون ،

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

عشق اول رفت

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

باران رســید از راه پس ازآن خشکســالی رفت

پـــــرواز در دل زنـــده  شـــد بی پروبــالی رفت

آمــــد به جــایــــش در دلـــم  تـکــــخال زیبــــایی

روزی  فریبــــایی اگـر بــا بــی خــیــــالی رفــت

چـون قول  دادی عشق ما تا مــرگ پا برجـاسـت

حـــس جـــدایی هــای تـــلــخ  احــتـــــمالی رفــت

امــــروزعــــشـق ســـروزیبـــایی  نصــــــیـبم شـد

دیـــروز اگــــرازبـاغ سیــــنه   نونــــــهالی رفـت

افــســــــوس  مـــثل عــشق اول آخری هـم رفـت

بی عـــــشق آنهـــا قـلب من با دسـت خـالی رفت

ازبـــس که سـربـر ســـنگ گـورعشــــق کوبــیـدم

حتــی اجــل گـــریـه کــنـان از آن حــوالــی رفـت

93مرداد


برچسب ها: دست خالی ،

تعداد کل صفحات: 10 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات