یکشنبه 18 مهر 1395

پاسدارحرمت زینب

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

هستی شهیـد راه زینب با حضــــورخویـش

جان کرده ای تسلیـم زینب با غرورخویـش

صحـــن وسـرای بارگـاه عشـق کــــرده ای

با خون غیرت سرخ ونورانی به نورخویش

برگِـــرد شمــــع حُـبِّ زینب، مثــل پـروانـه

می سوزدوجان می دهدباشوق وشورخویش

تـوایسـتـــــاده بـرسـرپیمـــــان شبیـــــه کـوه

تقــدیـم زینب کرده ای قلب صبـــورخویـش

حتیٰ شکستـــه بال وپر عـرش آشیـان تویی

همـــــوارکـردی تا خـــدا راه عبــورخویش

بی واهمه اززخـم ترکـش های سینــه سوز

بیــــداد را بـرباد دادی با ظهـــــورخـویـش

تـدریـس تـو درس ولایـت دار بـودن اسـت

وازینبا حک کرده ای برکــوه طورخویـش

میعـــــادگــاه  زائــران غیــــرت و شـرف

ای تا همیشـــه جاودان زنده به گورخویش

ای پاســـدارحُرمت زینب ،به سوی دوست

نزدیک کردی با شهــــادت راه دورخویشبرچسب ها: مدافع حریم حرم عشق ،

شنبه 17 مهر 1395

امن آفرینان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

بازمهــــــرعاشقـــان دردل نشست

بغض پنهـان درگلـوهامان شکست

بازدلتنگ شهیــــــدان اشک خـون

می رودازچشمه ی چشمان بُرون

هرزمـان یادِ شهـیـــــدان می کنیم

یاد آن  کـــوثـرنشینـــان می کنیـم

دشت دل هامی شود سیـراب غــم

سینه هامان می شود مُـرداب غــم

سربه سردل ها پُرازغــم می شود

چشـــم ها لبـریز شبنـــم می شـود

چون که شهبازان ازاینجـا پرزدند

همنشین چشمــــه ی کــــوثـرشدند

مـادرمیهــــــن پــس ازآنان نـدیــد

بعــــد ازآن اَمـن آفرینــان شهیـــد

مردمــــان مـــرد عاشـق پیشه را

آریا مــــردان نیک اندیشـــــه را

یاد غوّاصـــــان ارونـدی بخیــــر

قُلّـــه گـــــردان دماوندی بخیــــر

یاد اخـلاص بسیجـی هـا بخیــــر

باد آن شمـــع دوئیجی ها بخیـــر

مرگ آن ها شیوه ی دلداگی ست

خاک آن ها کعبه ی آزادگی ست


برچسب ها: شمع دوئیجی ،

پنجشنبه 15 مهر 1395

دردسالمندان2

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

آخـرچــرا مـــادربه جای گـریه می خنـدی

ازبغض تـوپیـــــداست که دلتنگ فرزنــدی

اِنگاریـادش رفـتـه است آن بی کسی ها را

احســاس وعشق مـــــادرودلـواپـسی هـا را

یادش نبــود ازدولـت اشک تـومی خنـدیـــد

گهـــواره اش با دست لـرزان تـومی جُنبیـد

یـادش نبـــــود آن عشق هـای مــادرانـه را

یـادش نبـــــود آن بوســـه های کـودکانه را

این لحـظـــه های آخرعُمــرت صدایش کن

شایـد خــــدا اورا به بخشـــد تـودعایش کن

بـا تـارِ مـــوی مــادران دنیــا بـرابـرنیسـت

نزد خـــدا درمَرتبت هم شــأن مــادرنیسـت

آن قــدرنشنـــاسی کـه مــــادررا برنجـــانـد

اورا خــــــدا درآتــش قهــــرش بـســـوزانـد

یک ذرّه قلـب مـــــادری را گـــربیــازاریـم

نـزد خــدا فـــردا چه جـای بخشـشی داریـم

تا زنده است افسوس قـــدرش را نمی دانی

ســـودی نـدارد بعـــــد ازاودیگــــرپشیمـانی


برچسب ها: فرزندغیرت ،

چهارشنبه 14 مهر 1395

کوه غیرت عبّاس(ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

کاروان به سوی نورصعودمی کند

رشته های محکم عشق نردبان آسمانی خداجویان است

خفّٰاش ها درکمین خنجربه دست

ومُریدان آن سوی فرات

ظلم را به مسلخ عدالت ،سربریده می خواهند

شروعی جاودانه آغازمی شود

کربلا میعادگاه عُشّٰاق حسینی است

وآزاده ای سدِّ راه سیّد کائنات

وسبط ختم المرسلین

پاره پاره ازحقیقت می گوید

انقلابی اَبدی آغازمی شود

خون خدا چشمه ی همیشه روان حقیقت

واینک ماییم بعد ازعبورقرن ها

چشم انتظارحسینی دیگر

بایدمشق وفاداری کنیم

تاعلی تنها نماند 


برچسب ها: محرم 95 ،

چهارشنبه 14 مهر 1395

مختارثقفی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

کیست مختـــــار همـان مُنتقــم کـــرّاٰراست

عاشق ومنتقـم خـون خـــــدا مختـــــاراست

کیست مختــــارٱمیـــد دل ومظلـومان است

روشنی بخش شب دیده ی درویشـان است

کیست مختارسرا پای وجودش عشق است

عاشقی که همه ی بودونبودش عشق است

عشـق مختـــــار علی بن ابی طالـب  بـود

آن که با عشق علی راه خــدا می پیمـــود

کیست مختارهمان مـرد که همدرد علیست

اعتبارش همه این بود که شاگـرد علیست

مرهم زخـم دل زینب وخونخــــواه حسین

دل او سوختـــــه ازسینـــه ی پـرآه حسین

هست مختـــــارعلمــــــدارقیــــام  شیعــــه

باعـث  حُـرمـت  اســـلام و دوام شیعــــه

شیــرمـرد ثفقی مُجـری دستـــــورخـداست

دانش آموخته ی مدرسه ی شیـــرخـداست

94


برچسب ها: منتقم کربلا ،

چهارشنبه 14 مهر 1395

کودک عشق 3

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

آی! آن ها که شنیدید به تشخیص رسید

گرگ ها بَرّه صفت می آیند

جامه شان هست زعشق

تارو پودش همه ازجنس هوس

قیمت خواب تغافُل همه ی زندگی است

تا رسیدن به سر قله ی عشق

باید عنقایی شد

بهربگذشتن ازاین وسعت بیگانه ی ژرف

نتوان دل به بلَم پاره ی احساس سپرد

ناخدایی باید

آشنا با ساحل

تجربه ،اندیشه


برچسب ها: آبروداری کن ،

چهارشنبه 14 مهر 1395

کودک عشق 2

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

رقص نورانی ذزّات طلا

روحمان رابه فراسوهابُرد

وحُباب آینه ی گرم بلوذم پوشید

ودرآن سردی شب

شبنم ازابرتنم می بارید

تشنه کامی خمّٰار

می چشید،دُزدانه

شربت ازغنچه ی شورانگیزم

پس ازآن موسم ناهشیاری

که چنان سنگ صبور

حرمت عشق زمین گیرم کرد

ناگهان دیده گشودم هیهات!

رفته بود عاشق دزد

دزدآن گوهریکدانه ی پاک

آن که با او پرازاحساس نجا....ب...ت.بو.

آخرش گفت سیه دل برگرد

آه مونس همدم،حرف بزن

و نیامد پاسخ

پیکرش ازسردتر از سردی یخ

آسمان با ابرش

وزمین با چشمه

خیره برپیکرقربانی عشق، باریدیم

93


برچسب ها: فاجعه ی عشق ،

چهارشنبه 14 مهر 1395

کودک عشق1

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

ناشکیبانه دراندیشه ی پرتاب وتبم

می خروشدبانگی

من دلم می خواهد

بِدِرم پرده ی تاریک سکوت لب خویش

باید این بغض گلوگیرشود بانگ خروش

باید این عقده ی جانکاه بریزم بیرون

رازیک فاجعه ی قرن یخی

رازآلودگی کودک عشق

دامن آلوده کسی را دیدم

قلبش ازجنس کویر

حرف هایش همه درد

شکوه هایش همه سوز

بغض هایش همه آه!

گفت یک روزکه میلاد شقایق ها بود

من ویک عاشق نیرنگ سرشت

توی مهتابی شب

چهره درآب روان می شستیم

ادامه.....برچسب ها: فاجعه ی شهوت ،

سه شنبه 13 مهر 1395

برزخ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


رفیقانی که جاماندید،قسم روزحسابی هست

قیامت مثل دنیا نیست حسابی وکتابی هست

قیامت عادلی هست وسؤالی وجوابی هست

اگرباورکنی یا نه، گنه کاران عذابی هست


برچسب ها: عذابی هست ،

دوشنبه 12 مهر 1395

هیبت مرگ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


هیبت مرگ ازپس ومنزلگـه آخـــربه پیش

پس سبکباران رسندبرساحل مقصودخویش

.....................................

هرلحظه ی عُمرت راچون روزحساب آید

پرسندوبپـرس ازخود چون روزجواب آید


برچسب ها: حساب آخرت ،

دوشنبه 12 مهر 1395

بی سرپناه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


ایـن جا کسی آرام بـرساحــل نشسته است

درموج دریادیگری با مرگ روبه روست

بی اعتناهمسایه ای درخواب راحـت است

بی سرپناهی را هزاران خـاردرگلـــوست


جمعه 9 مهر 1395

دلداده کیشان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

آن موج هاس آسمـان بوس آخــــربه شنزارآرمیدند

آن ها که قایق های بسیـاردرسینــه ی دریا کشیدند

آن سروهای کهکشـــــانی، ٱوج تکبُّـــــرناگهـــــانی

دربِستـرسیلاب تقـدیر، یکباره خود را خواب دیدند

گلهای زیبای چمن زار،درٱوج عشق وعشوه بازی

دروازهزاران چشم عاشق،دردست گلچینان خمیدند

آغـازنرگــس ها شـروع تدریجی انجامشــــان است

ماننـــد جنگل های نخلی کزآسمـــــان ها دل بُریدند

ازآن همـــــه باران نابی کزآسمان ها شـــد سرازیر

بعضی ازآن دلداده کیشـــان تنهـا به دریاها رسیدند

92


جمعه 9 مهر 1395

رحمت خدا (1)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی و دل نوشته . اجتماعی. ،

خدایا اگر رحمت تو نباشد.ابتدای هر حرکتم با کوتاه ترین دورخیزممکن ،به انتهایی تلخ خواهد رسید. و سرآغاز هرپروازم ،زمین شکست وعمیق ترین قهقرا خواهد بود.وجودم درپیله ی خودنشینی ایستا، وپروانه شدن حسرت جاویدم می شود.امروز دانستم که آرزوها و رؤیاها وسوداهای بشری را چه بایدها و نبایدهایی سبب شده است. رؤیاها، آرزوهایی بدون تلاش ا ند.و سوداها تلاش هایی ناٱمیدانه.باوردارم که تلاش ٱمیدوارانه درسایه ی توکُّل بخدا و توسُّل به عشق و اعتقاد وارزش هاست که ما را به آرزوهایمان می رسانند.


برچسب ها: چگونه باشیم ،

پنجشنبه 8 مهر 1395

زودرفتی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،درمنزل غربت چه زودمأواگرفته ای

تو تا ابد لبخنـــد را از ما گرفتــه ای

هرگـز...........فراموشت نمی کنیم

تو تا همیشـه در دل ما جا گرفته ای


پنجشنبه 8 مهر 1395

بامن بگو

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

با من بگوازروزهای دورو پرغـرور

ازشوکـت وجـاه وجلال خانـدان گــور

ازکوه های راست قامت مانده تاهنـوز

ازرودهـای پـرخـروش سال هـای دور

ازبیـرق افراشته ، پیـــروزو سربلـنـــد

ازدشت های مـردم سرتا به پا غـرور

جان داده امّٰا با ستــم بیعـت نکرده ایم

با طاغیان سرکش و با حاکمــان زور

دوراست ازماننگ کُرنش،ذلّت وتسلیـم

دراستقامت بی نظیز،پرطاقت وصبور

مامی رویم تا آخرین سَکّـوی افتخـــار

ازکـــوه ازدریا، ازهـرراه بی عبـــور

چون آینه شفّٰـاف ومثـل آب هـا زلال

مامعرفت ها چیده ایم ازکوه های نوربرچسب ها: سکوی افتخار ،

تعداد کل صفحات: 3 1 2 3

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات