چهارشنبه 14 مهر 1395

کودک عشق1

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

ناشکیبانه دراندیشه ی پرتاب وتبم

می خروشدبانگی

من دلم می خواهد

بِدِرم پرده ی تاریک سکوت لب خویش

باید این بغض گلوگیرشود بانگ خروش

باید این عقده ی جانکاه بریزم بیرون

رازیک فاجعه ی قرن یخی

رازآلودگی کودک عشق

دامن آلوده کسی را دیدم

قلبش ازجنس کویر

حرف هایش همه درد

شکوه هایش همه سوز

بغض هایش همه آه!

گفت یک روزکه میلاد شقایق ها بود

من ویک عاشق نیرنگ سرشت

توی مهتابی شب

چهره درآب روان می شستیم

ادامه.....برچسب ها: فاجعه ی شهوت ،