همیشه یک چیز درقلبم روشن مانده واندیشه ام راتسخیر کرده است .دیدن لبخندرضایت هم نوعان وندیدن رنج ایشان،دلیل ناب آرامش من است.اماگرفته ام چون نمی توانم اشکی ازگونه های خیسی پاک کنم .وبرلبهای خشکیده ازعطش شادی لبخندرضایت بنشانم .نمی توانم دست تهی دستی را ازنقل سخاوت لبریزسازم وقلب پریشان ازاندوهی راباشادی بی پایان آرامش ببخشم آه،دشت خشک نیازمندی مستمندان ،فقط باران می خواهدوافسوس که من نیز دشتی خشکیده ام .اگرچشمه ای داشتم کاکتوس اندیشه ام گلهای سرخ و بوته ی خاشاک شعرم، سروِ صنوبری دیده می شدند.چه بسیارند بی بته هایی که به خاطرداشتن سرچشمه ی ثروت ،بی هنریشان رامخفی کرده اند وکلبه ی سرد و تاریک و نمور شعر و هنر را با شمع تزویر و ریا روشن ساخته اند.تلاش و توکل، تنها اُمیدی ست که می توانم با آن به آرزویم برسم .همّت مردانه تنها چاره ایست که دوباره متولدخواهم شد وسرنوشتم رارقم خواهم زد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  سلام  بعد ازسالها نوشتن وسرودن تصمیم گرفتم آثارخودرا درمعرض دید عزیزان  قرار دهم.نظرات و

  دیدگاه  سروران گرامی کمک بزرگی است برای نوشتن بهتر.. آثا ردیگر نیز،د رقالب لینکهای موجود به عزیزان

 تقدیم  شده است.  درصورت علاقه مندی ، اینجانب  با ( 70) هفتاد ترانه عاشقانه  ی  به روز و ناب آماده ی همکاری

 با خوانندگان ارجمند هستم ،قبلاًغیرازاین تعداد،( 30)  سی ترانه واگذارشد ه است .درقسمت نظربدهید ارتباط  اوّلیه قابل

 بررسی می باشد...

باتشکر ازدوستان هم میهن(.برای ارتباط لطفا آدرس ،شماره تلفن یا ایمیل خود را در قسمت نظرات بنویسید تا با شما تماس برقرار شد)     علیرضا برازجانی 

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل